Kinyo Air Excel Titan UVC

Potah je především určen pro nízko nákladový tisk s častým střídáním obou druhů barev na tomtéž stroji.

Vysoká odolnost vůči deformaci a přizpůsobivost nerovnoměrnostem potiskovaného substrátu.

Použitá bavlněná plátna zajišťují vysokou odolnost proti vytlačování a sedání potahu.

Podrobnější informace viz příloha.

Naši partneři

left
right